Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

DARMOWA POMOC PRAWNA

Od 4 stycznia 2016 r. zapraszamy mieszkańców do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, która jest dostępna w Dąbrówce przy ul. T.Kościuszki 12, (na tyłach Poczty Polskiej )
Ikona

Szczegółowy harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przedstawia się następująco: poniedziałek  13.00 - 17.00, środa  13.00 – 17.00. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście przez adwokata Mateusza Oleniacza lub przez radcę prawnego Michała Jabłońskiego. Kto jest uprawniony do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej? Między innymi: posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci, weterani; osoby, które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat oraz wszyscy, którzy w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znaleźli się w sytuacji zagrożenia lub ponieśli straty. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje również osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Osoby uprawnione mogą uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Nr telefonu do punktu: 29 642 82 65
Adres: Dąbrówka ul. T.Kościuszki 12, (na tyłach Poczty Polskiej )

Harmonogram:
poniedziałek  15.00 – 19.00

środa  15.00 – 19.00


UDZIELAJĄCY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:
radca prawny Michał Jabłoński
adwokat Mateusz Oleniacz

Strona oglądana 7738 razy.