Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

UWAGA! ZŁÓŻ WNIOSEK NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY – OD 1 SIERPNIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Od tego dnia obowiązują również nowe wzory wniosków i załączników do tych świadczeń.
Ikona

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrówce (wejście od Urzędu Gminy, pokój nr 6), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. 
  
Ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenie z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do powyższych świadczeń oraz wypłata za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego oraz jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Ustalenie prawa i wypłata świadczeń rodzinnych 

W przypadku gdy osoba złoży wniosek o świadczenia rodzinne w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, ustalenie prawa i wypłata świadczeń rodzinnych odbędzie się do dnia 30 listopada 2017r.  Gdy wniosek zostanie złożony w terminie od 1 września do 31 października, przyznanie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 31 grudnia 2017r. Natomiast złożenie wniosku od dnia 1 listopada do 31 grudnia, skutkować będzie ustaleniem prawa i wypłatą należnych świadczeń do ostatniego dnia lutego następnego roku.  

Strona oglądana 954 razy.