Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Samochód Gminy Dąbrówka na sprzedaż

Pojazd jest własnością Gminy Dąbrówka. Szczegółów udzielimy drogą telefoniczną lub e-mail
Ikona
1.Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.
2.Przystępujący do przetargu , oświadczają tym samym, że zapoznali się ze stanem faktycznym przedmiotu do sprzedaży oraz nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń.
3.Uczestnicy przetargu składają oferty zgodnie z formularzem ofertowym załączonym do ogłoszenia.
4.Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Kaszuba pracownik Urzędu Gminy Dąbrówka, tel. 29 642 82 82 e-mail: kaszuba@dabrowka.net.pl
5.Pojazd można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
1.Oferty należy składać do dnia 20.06.2018 r. Do godziny 12:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dąbrówka. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie , zaadresowanej na adres Sprzedającego z dopiskiem : "oferta przetargowa na samochód osobowy RENULT Megane nr rej. WWL 6KU6, rok produkcji 2007.
2.Nie otwierać przed dniem 20.06.2018 r. Godzina 12:15
3.Otwarcie ofert nastąpi 20.06.201 r. o godzinie 12:15
4.Minimalna kwota oferty to 4 000,00 zł brutto.
5.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia procedury sprzedaży.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrówka http://www.bip.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=6797

Formularz ofertowy do pobrania: 041_formularz_ofertowy_339.docx

Ogłoszenie o przetargu sprzedaży środka trwałego: 069_Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_srodka_trwalego.odt

Strona oglądana 738 razy.