Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

ŚWIADCZENIE ,,DOBRY START''

W 2018 roku rodzice dzieci uczących się po raz pierwszy będą mieli możliwość skorzystania z rządowego wsparcia na zakup wyprawki szkolnej dla dziecka uczącego się w kwocie 300 zł. Świadczenie będzie przysługiwać każdemu dziecku uczącemu się w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia 20 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia jeżeli legitymują się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Dzieciom uczęszczającym do przedszkola i rozpoczynającym roczne przygotowanie przedszkolne (zerówka) świadczenie nie przysługuje. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu rodziny.
Ikona
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+" – będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrówce, parter, pokój nr 6, w godzinach 7.30-15.30 do dnia 30 listopada danego roku.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gmina będzie miała maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji za wyjątkiem decyzji odmownej i rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 29/ 642 82 60 lub 29/ 642 90 24 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce, parter, pokój nr 6.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną z uwagi na pokrycie się terminów składania wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczeń rodzinnych i tworzące się  w tym okresie kolejki.


Strona oglądana 988 razy.