Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

UWAGA! ZŁÓŻ WNIOSEK NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 oraz wnioski o świadczenie „Dobry Start” można składać od dnia 1 lipca 2018 roku drogą elektroniczną oraz od dnia 1 sierpnia 2018 roku drogą tradycyjną w siedzibie GOPS lub listownie.
Ikona
Ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Prawo do świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. 

Wnioski o kontynuację świadczeń należy złożyć maksymalnie do dnia 31 października. Złożenie wniosku po tej dacie skutkować będzie przyznaniem świadczenia od miesiąca w którym wniosek został złożony.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami w okresie do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenie z funduszu alimentacyjnego na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. 

UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenie z funduszu alimentacyjnego na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

Ustalenie prawa i wypłata świadczeń rodzinnych 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. 

Wnioski o kontynuację świadczeń rodzinnych należy złożyć maksymalnie do dnia 30 listopada. Złożenie wniosku po tej dacie skutkować będzie przyznaniem świadczenia od miesiąca w którym wniosek został złożony.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami w okresie do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

UWAGA w przypadku złożenia wniosku w grudniu świadczenia rodzinne przysługują od miesiąca grudnia!

Jak i gdzie złożyć wniosek

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego udostępnione będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrówce ul. Tadeusza Kościuszki 14,  pokój nr 6 (parter budynku Urzędu Gminy Dąbrówka) lub do pobrania pod adresami:
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie zaś Klienci, którzy wybiorą drogę przekazu elektronicznego mają do wyboru następujące kanały: Ministerialny Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczna, Platforma Usług Elektronicznych – PUE ZUS, Elektroniczna Platforma Usług Publicznych – ePUAP, portal – www.obywatel.gov.pl .

Aby otrzymać wnioskowane świadczenia należy dołączyć do wniosku dokumenty zależne od indywidualnej sytuacji rodzinnej wnioskodawcy.

W nowym okresie zasiłkowym podstawowe zasady co do ubieganie się o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego pozostają bez zmian. Pod uwagę będzie brany dochód za 2017 r.

Świadczenie wychowawcze 500+ na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia otrzymają Państwo niezależnie od dochodu, natomiast na pierwsze dziecko dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 800,00 zł oraz 1 200,00 zł w przypadku gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. 

Do świadczeń rodzinnych dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674,00 zł, zaś jeżeli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne 764,00 zł. 

Do funduszu alimentacyjnego próg dochodowy wynosi 725,00 zł na osobę.


Strona oglądana 1441 razy.