Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Dąbrówka

Zakończyliśmy współpracę z firmą Partner, która zajmowała się odbiorem odpadów w naszej Gminie. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o udostępnienie pojemników na posesjach, gdyż są one własnością firmy Partner.
Ikona Umowę z nową firmą podpiszemy 31 stycznia. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie naszej Gminy, to na właścicielu nieruchomości lub jej zarządcy spoczywa obowiązek dostarczenia niezbędnych pojemników na odpady. Osoba ta jest również odpowiedzialna za stan techniczny i sanitarny wyżej wymienionych pojemników. Dotychczas wydzierżawialiśmy pojemniki na odpady od firm, które świadczyły nam usługę odbioru odpadów. Teraz obowiązek przechodzi na osoby zarządzające lub posiadające nieruchomość. Osoba taka zobowiązana jest we własnym zakresie zapewnić odpowiednią liczbę pojemników. Jest to istotne ze względu na dalszą sprawną obsługę odbioru odpadów. 
          Dotychczasowy odbiorca, firma PARTNER będzie sukcesywnie odbierać swoje pojemniki , które były w poprzednich latach wydzierżawiane właścicielom nieruchomości.
         Jednocześnie przypominamy , że brązowe pojemniki o poj. 240 litrów zakupione i przekazane w poprzednich latach przez Urząd Gminy właścicielom nieruchomości są ich własnością i nie podlegają zwrotowi.

Nowy harmonogram odbioru odpadów na stronie : http://bip.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=7408
Strona oglądana 2459 razy.