Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zgodnie ze wskazanym przepisem, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Ikona


Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę (Norma PN-EN 840), są przystosowane do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy (śmieciarki) za pośrednictwem grzebieniowych mechanizmach załadowczych. 

Pojemniki muszą być ruchome, tzn. wyposażone w kółka umożliwiające ich przemieszczanie. Wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz na wysokie i niskie temperatury.

Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50 kg dla pojemników 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA PN-EN 840
wymagana dla pojemników na odpady komunalne zmieszane norma PN-EN 840 gwarantuje: 
•wyposażenie w kółka umożliwiające przemieszczanie;
•przystosowanie konstrukcyjne jak i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego;
•odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie go przez specjalistyczne pojazdy (śmieciarki) za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych;
•maksymalne obciążenie: 50 kg dla pojemnika 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l

 
Pojemnik spełniający normę PN-EN 840 


Strona oglądana 1101 razy.