Gmina D±brówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jeste¶ tutaj:

Główna tre¶ć strony

Historyczny medalion Norwida darem dla szkoły w D±brówce

Replika nagrobnego medalionu Cypriana Kamila Norwida w dniu 8 maja została uroczy¶cie ofiarowana Szkole Podstawowej jego imienia. Historycznego przekazania jak i po¶więcenia daru dokonał biskup Romuald Kamiński.
Ikona

„Czcigodny księże biskupie - witamy na naszej d±bróweckiej ziemi, gdzie urodził sie Cyprian Kamil  Norwid” tymi słowami Wójt Gminy D±brówka Radosław Korzeniewski rozpocz±ł oficjalne uroczysto¶ci w parafialnym ko¶ciele. Dodatkowo poprosił biskupa o mszę w intencji mieszkańców i młodzieży, która tego dnia przyjmowała sakrament bierzmowania.

Uroczysto¶ć  ta poza wymiarem religijnym miała też charakter historyczny. Nie tylko ze względu na rangę przybyłych go¶ci a byli to: przedstawiciele władz samorz±dowych, wybitni profesorowie, dyrekcja szkoły, ale przede wszystkim za względu na unikatowo¶ć przekazanego daru i jego warto¶ć w budowaniu tożsamo¶ci i dziedzictwa kulturowego D±brówki. 

 „Medalion wykony przez mennicę francuska, jest to dar, który wraca do Ľródła, ta podobizna Cypriana Kamila Norwida, wybitnego Polaka, jest na paryskim grobowcu ale pragniemy żeby stała się cz±stk± szkoły a patron niech pozostanie we czci i chwale.  Poetę cechowała niezwykła wrażliwo¶ć, silna wiara w Boga i wielka miło¶ć do Ojczyzny. Obdarzony różnorodno¶ci± talentów wykorzystał w służbie innym. Stworzone przez niego dzieła do dzi¶ s± cenn± skarbnic±, która domaga się odkrycia i docenienia –powiedział biskup Romuald Kamiński podczas po¶więcenia medalionu. 

Natomiast jeden z u¶wietniaj±cych uroczysto¶ć profesorów odwołał się do ci±gło¶ci dziejowej i kulturowej tej ziemi „…przekazuję w tak godne i zacne miejsce medalion Cypriana Kamila Norwida. Dwa  lata temu, kiedy szukali¶my miejsca kamień z serca nam spadł bo wła¶nie tu w diecezji warszawsko praskiej , gdzie urodził sie Cyprian Kamil Norwid  powinno być jego miejsce. Moja rado¶ć jest wielka, jestem wzruszony - tu będ± przyszli Norwidzi”.

Przyjmuj±cy historyczny dar dyrektor szkoły Stanisław Wójcik zapewnił, że lokalna społeczno¶ć jak i młodzież szkolna będ± godnie opiekować sie podarunkiem i że będzie on miał swoje zaszczytne miejsce.

Po mszy uczniowie szkoły zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny a następnie złożono kwiaty pod tablic± upamiętniaj±c± chrzest Cypriana Kamila Norwida.

 
Strona ogl±dana 390 razy.