Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

SPOTKANIE INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE pt. "Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach PROW oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020"

Data: 22.02.2019 r., godz. 10.00


ZAPROSZENIE

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński, w związku z „Kampanią społeczną na rzecz podniesienia aktywności mieszkańców” serdecznie zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji samorządowej, przedstawicieli sektora rybackiego i wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych na: 

SPOTKANIE INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE 
pt. "Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach PROW oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020".
Termin i miejsce spotkania: 
22.02.2019 – Gminne Centrum Kultury w Łajskach, ul. Stanisława Moniuszki 2,
05-119 Legionowo, godz. 10.00 – 14.00.
Zakres tematyczny:
  1. Kryteria dostępu do działania.
  2. Jaki rodzaj pomocy jest przewidziany przez Ustawodawcę?
  3. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pomoc?
  4. Na co można uzyskać wsparcie?
  5. Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia LSR.
  6. Budżet planowanych naborów w ramach LSR.
  7. Kryteria wyboru operacji.
  8. Dokumenty aplikacyjne (wniosek i biznes plan).
Jeśli chcesz pozyskać środki unijne na realizację własnych pomysłów i dowiedzieć się czy Twój projekt wpisuje się w „Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zalew Zegrzyński” przyjdź na spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

Z poważaniem
Edward Trojanowski

„Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Spotkanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014 - 2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Spotkanie  organizowane przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński. Zaproszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.


Strona oglądana 164 razy.