Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Świat zwierząt

Wśród fauny występującej na obszarze gminy Dąbrówka widoczny jest brak charakterystycznych dla tego regionu gatunków. Występuje typowe dla Mazowsza mieszanie gatunków wschodnioeuropejskich i zachodnioeuropejskich. Dolina Bugu jest ważną ostoją ptaków wodno-błotnych, wśród których wyróżnić można gatunki takie jak: gadożer, bocian czarny, cyranka, czajka, czapla siwa, płaskonos, kulik wielki, brodziec piskliwy, zimorodek czy różne odmiany rybitw. Rzeka Bug jest również siedliskiem różnorodnych gatunków ryb: kiełb białopłetwy, aspius, różanka, piskorz, koza złotawa, głowacz białopłetwy oraz innych organizmów zamieszkujących środowisko wodno-lądowe, takich jak: traszka grzebieniasta, kumak nizinny, żółw błotny, a także różne gatunki żab i ropuch. W okolicach rzeki zauważyć można również występowanie bobrów europejskich i wydr europejskich.
Na pozostałym obszarze najwięcej gatunków występuje w zbiorowiskach leśnych, będących najbogatszymi biotopami. Wśród ssaków wyróżnić możemy liczne gryzonie, takie jak: smużka leśna, mysz leśna, nornica ruda, a także nietoperze (np. mroczek późny) oraz niewielkie drapieżniki (np. kuna leśna). Przedstawicielami gatunków większych ssaków na terenie gminy są sarna europejska i wilk szary. Dodatkowo w lasach napotkać można zięby, rudziki i świergotki drzewne, a także dzięcioły, sikory i muchołówki. Otwarte przestrzenie uprawno-łąkowe sprzyjają występowaniu ptaków drapieżnych, głównie myszołowów. Środowiska te sprzyjają również występowaniu gadów, takich jak padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka czy żmija zygzakowata oraz gryzoni (np. mysz polna). Ponadto obszar gminy Dąbrówka charakteryzuje się bogatą fauną bezkręgowców, w szczególności pająków, a także motyli (np. czerwończyk nieparek, szlaczkoń szafraniec). Bardzo ważnym elementem świata żywego występującego na terenie gminy jest jedyne znane stanowisko strzebli błotnej na terenie województwa mazowieckiego. Ostoją tej rzadkiej ryby są dwa niewielkie zbiorniki wodne, położone około 2 km na zachód od wsi Dąbrówka.Strona oglądana 2350 razy.