Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl
 • UWAGA! ZŁÓŻ WNIOSEK NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

  UWAGA! ZŁÓŻ WNIOSEK NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 oraz wnioski o świadczenie "Dobry Start" można składać od dnia 1 lipca 2018 roku drogą elektroniczną oraz od dnia 1 sierpnia 2018 roku drogą tradycyjną w siedzibie GOPS lub listownie. ( czytaj więcej )
 • IV BIEG PO ZDROWIE POD PATRONATEM WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

  IV BIEG PO ZDROWIE POD PATRONATEM WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

  10 czerwca 2018 r. na terenie miejscowości Dąbrówka odbył się już IV Bieg po zdrowie. W tym roku wzięło w nim udział 250 osób. Organizatorami tego wydarzenia był Urząd Gminy Dąbrówka, a współorganizatorami Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce i MUKS Dąbrówka. ( czytaj więcej )
 • ŚWIADCZENIE ,,DOBRY START''

  ŚWIADCZENIE ,,DOBRY START''

  W 2018 roku rodzice dzieci uczących się po raz pierwszy będą mieli możliwość skorzystania z rządowego wsparcia na zakup wyprawki szkolnej dla dziecka uczącego się w kwocie 300 zł. Świadczenie będzie przysługiwać każdemu dziecku uczącemu się w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia 20 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia jeżeli legitymują się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Dzieciom uczęszczającym do przedszkola i rozpoczynającym roczne przygotowanie przedszkolne (zerówka) świadczenie nie przysługuje. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu rodziny. ( czytaj więcej )
 • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KARPIN, MAŁOPOLE S8

  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KARPIN, MAŁOPOLE S8

  Informacje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówka. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, w terminie do dnia 20 czerwca 2018 r. ( czytaj więcej )
 • Kolonie letnie 2018

  Kolonie letnie 2018

  Oferta przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia - urodzonych po 1 stycznia 2002 r. ( czytaj więcej )

Aktualności (więcej...)

 • Rusza kolejna edycja konkursu ,,MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU - edycja 2018''.

  Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Celem konkursu jest wpieranie i realizacja programu wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontariacki w Polsce popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.
 • UWAGA ASF !!!

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1370 z późn.zm.)
 • Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła akcję bezpłatnych badań profilaktycznych

  Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła kolejny cykl bezpłatnych badań profilaktycznych poświęconych osteoporozie. Z tej okazji, już 18 lipca wszyscy mieszkańcy Kuligowa (w gminie Dąbrówka) będą mogli skorzystać z pomocy wykwalifikowanego personelu medycznego i uzyskać fachową poradę.
 • Wsparcie dla osób współuzależnionych

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrówce prowadzi zapisy do grupy wsparcia dla osób współuzależnionych. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
 • UWAGA! ZŁÓŻ WNIOSEK NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 oraz wnioski o świadczenie „Dobry Start” można składać od dnia 1 lipca 2018 roku drogą elektroniczną oraz od dnia 1 sierpnia 2018 roku drogą tradycyjną w siedzibie GOPS lub listownie.
 • Nowa linia Autobusowa

  Od 1 lipca br. zmienia się trasa i rozkład jazdy linii R5. Podpisaliśmy porozumienie z Gminą Radzymin, dzięki któremu podróżowanie stanie się przyjemniejsze i łatwiejsze.
 • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

  Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.
 • Dziś rano dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Robert Makowski, zastępca burmistrza Wołomina. Miałem przyjemność go poznać i z nim współpracować. Był bardzo oddanym i inspirującym człowiekiem.

  Całej rodzinie Roberta, bliskim i znajomym oraz mieszkańcom Wołomina składam wyrazy najszczerszego współczucia w imieniu swoim oraz mieszkańców Gminy Dąbrówka. Łączymy się z Wami w bólu i żałobie.
 • IV BIEG PO ZDROWIE POD PATRONATEM WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA

  10 czerwca 2018 r. na terenie miejscowości Dąbrówka odbył się już ,,IV Bieg po zdrowie’’. W tym roku wzięło w nim udział 250 osób. Organizatorami tego wydarzenia był Urząd Gminy Dąbrówka, a współorganizatorami Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce i MUKS Dąbrówka.
 • XXIV Konkurs ,, W rolnictwie można pracować bezpieczniej '' na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników

  Konkurs ma na celu oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy ,, Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym'' oraz w ,, Wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom powyżej 16 lat''

Archiwum aktualności

Polecamy

 • Skansen w Kuligowie nad Bugiem
 • Portal Mapowy
 • Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych
 • wyprawa z natura i kultura
 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Dąbrówka”
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce
 • Przedszkole Samorządowe Pod wesołym Ekoludkiem w Dąbrówce
 • Związek Gmin Wiejskich RP
 • Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński
 • Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych