Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02

Samorząd (więcej...)

 • Ikona 08.08.2016 r.

  Zniżka za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Od 11 sierpnia 2016r. wszystkie rodziny wielodzietne w Gminie Dąbrówka mogą ubiegać się o udzielenie 20 % zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Ikona 29.07.2016 r.

  VIII Edycja Konkursu Innowator Mazowsza

  Samorząd Województwa Mazowieckiego z wielką przyjemnością ogłosił VIII edycję Konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki.
 • Ikona 28.07.2016 r.

  Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

  W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę ewidencji wyrobów zawierających azbest, w dniach 28 lipca do 31 sierpnia 2016r. na terenie Gminy Dąbrówka będzie wykonywana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników firmy WGS84 Polska Sp. z o.o. (pracownicy będą posiadać stosowne upoważnienia).

Kultura i Sport (więcej...)

Inwestycje (więcej...)

 • Ikona 03.08.2016 r.

  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce

  Informuję, że Gmina Dąbrówka zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2016, jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia dotyczącego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dąbrówce.
 • Ikona 27.07.2016 r.

  Nowe możliwości wsparcia finansowego dla mieszkańców obszaru LGD Zalew Zegrzyński

  Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński podpisała 17 maja 2016 roku umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. LGD Zalew Zegrzyński na realizację strategii otrzymała środki w wysokości 18 milionów złotych - w tym w ramach PROW 11 milionów i PO RYBY 7 milionów.
 • Ikona 24.02.2016 r.

  Budowa wodociągu

  Gmina Dąbrówka rozpoczęła realizację inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Ludwinów, Ostrówek, ul. Długa w Małopolu i ul. Miła w Chajętach”. Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum: Lider - Zakład Instalacji Sanitarnych Janusz Ochenkowski, Partner - Przedsiębiorstwo Inżynieri Sanitarnej "ENERGAS" s.c. Andrzej Ochenkowski, Paweł Ochenkowski z Ostrołęki

Polecamy

 • Skansen w Kuligowie nad Bugiem
 • Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych
 • wyprawa z natura i kultura
 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Dąbrówka”
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce
 • Przedszkole Samorządowe Pod wesołym Ekoludkiem w Dąbrówce
 • Związek Gmin Wiejskich RP
 • Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński
 • Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych