Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl
 • * Huzarzy w Kuligowie
 • UWAGA! ZŁÓŻ WNIOSEK NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

  UWAGA! ZŁÓŻ WNIOSEK NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 oraz wnioski o świadczenie "Dobry Start" można składać od dnia 1 lipca 2018 roku drogą elektroniczną oraz od dnia 1 sierpnia 2018 roku drogą tradycyjną w siedzibie GOPS lub listownie. ( czytaj więcej )
 • ŚWIADCZENIE ,,DOBRY START''

  ŚWIADCZENIE ,,DOBRY START''

  W 2018 roku rodzice dzieci uczących się po raz pierwszy będą mieli możliwość skorzystania z rządowego wsparcia na zakup wyprawki szkolnej dla dziecka uczącego się w kwocie 300 zł. Świadczenie będzie przysługiwać każdemu dziecku uczącemu się w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia 20 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia jeżeli legitymują się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Dzieciom uczęszczającym do przedszkola i rozpoczynającym roczne przygotowanie przedszkolne (zerówka) świadczenie nie przysługuje. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu rodziny. ( czytaj więcej )

Aktualności (więcej...)

 • AKTYWNY I BEZPIECZNY SENIOR II

  Zapraszamy mieszkańców Gminy Dąbrówka w wieku 60+ chętnych do wzięcia udziału w projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce, w okresie od września do grudnia 2018 r.
 • Mapa żłobków i klubów dziecięcych

  Informujemy, że dniu 25 lipca 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia, mapę żłobków i klubów dziecięcych – nowe narzędzie skierowane do rodziców dzieci w wieku do 3 lat służące do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych.
 • Festyn Rodzinny i tańce na dechach w Kuligowie

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Dąbrówka na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 25 sierpnia 2018 roku pod patronatem Wójta Gminy Dąbrówka Radosława Korzeniewskiego i sołtysa Kuligowa Wiktora Oleśkiewicza.
 • Otwarcie nowej filii Wydziału Komunikacji w Radzyminie

  W związku ze wzrostem liczby mieszkańców naszego powiatu oraz wzrastającą liczbą rejestrowanych pojazdów i wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami informuję, że w dniu 3 września 2018 r. zostanie otwarta nowa filia Wydziału Komunikacji w Radzyminie przy ulicy Komunalnej 8A. Godziny pracy poniedziałek -środa i piątek 8.00-16.00, czwartek 10.00 -18.00.
 • AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF)

  Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. ASF nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz innych zwierząt gospodarskich.
 • Skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Dąbrówka

  Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Dąbrówce, bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 • Utwardzenie placu siłowni zewnętrznej w Kuligowie

  Zadanie pn. ,,Utwardzenie placu siłowni zewnętrznej w Kuligowie'' współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”
 • UWAGA! Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych w miejscowości Kołaków

  Informujemy, że wywóz odpadów komunalnych segregowanych, których odbiór zaplanowany był na 21 lipca 2018 r. został przełożony na dzień 28.07.2018 r. (sobota) dla nr domów od 36 do nr 65.
 • WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

  Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piatego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej
 • Rusza kolejna edycja konkursu ,,MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU - edycja 2018''.

  Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Celem konkursu jest wpieranie i realizacja programu wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontariacki w Polsce popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Archiwum aktualności

Polecamy

 • Skansen w Kuligowie nad Bugiem
 • Portal Mapowy
 • Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych
 • wyprawa z natura i kultura
 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Dąbrówka”
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce
 • Przedszkole Samorządowe Pod wesołym Ekoludkiem w Dąbrówce
 • Związek Gmin Wiejskich RP
 • Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński
 • Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych