Gmina Dąbrówka
Oficjalny Serwis Informacyjny

Kontakt z Urzędem Gminy: (29) 757-80-02 urzad@dabrowka.net.pl

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Wirtualna wycieczka szlakami przyrody powiatu wołomińskiego

Wraz z nadchodzącą wiosną wzrasta chęć przebywania na świeżym powietrzu. Jest wiele miejsc, do których już niedługo będziemy mogli wracać. Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie docenił atuty przyrodnicze i krajobrazowe gminy Dąbrówka i umieścił 3 lokalizacje w najnowszym projekcie- aplikacji edukacyjnej, dzięki której każdy przy użyciu komputera lub urządzenia mobilnego, będzie mógł wybrać się na wycieczkę wirtualną po najciekawszych pod kątem przyrodniczym, miejscach powiatu wołomińskiego.
Ikona
Na wyżej opisanej mapie znalazła się Dolina Dolnego Bugu. Jest to obszar szczególnej ochrony ptaków- jest ważnym miejscem lęgu i migracji stworzeń. Charakteryzuje się wysoką bioróżnorodnością oraz rozmaitością krajobrazów. Dolina Dolnego Bugu obejmuje głównie Kuligów i okoliczne miejscowości przez które przepływa odnoga rzeki. W szczególności latem przyciąga rzeszę turystów, w tym wielbicieli fauny i flory.

Kolejne interesujące miejsce na mapie to Krogulec. Obszar obejmuje dwa niewielkie zbiorniki wodne położone w odległości ok. 2 km od wsi Dąbrówka. Jednym z nich jest naturalne, płytkie jezioro dystroficzne o nazwie Krogulec. Drugim jest Glinianka, niewielki zbiornik, z którego dawniej eksploatowano glinę na potrzeby pobliskiej cegielni. Obydwa zbiorniki wodne stanowią jedyne znane stanowisko dla strzebli błotnej na terenie województwa mazowieckiego, które jednocześnie jest jednym z największych w Polsce. Strzebla błotna to ryba objęta ścisłą ochroną gatunkową.

Warto wspomnieć, że Krogulec i Dolina Dolnego Bugu to obszary krajobrazu chronionego objęte programem Natura 2000.

Trzecim wyróżnionym miejscem jest Aleja lipowa w Karolewie Aleja obejmuje kilkanaście drzew po obydwu stronach głównej drogi w tej miejscowości. Najurokliwiej prezentuje się jesienią, kiedy barwy liści zmieniają się.

Zadanie pn. „Wirtualna wycieczka szlakami przyrody powiatu wołomińskiego” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Strona oglądana 1408 razy.